Wat kan Faber Legal Advice voor u doen?


Advisering op het gebied van het (internationaal) contractenrecht en gezondheidsrecht (WGBO).

Advies en ondersteuning met betrekking tot de gevolgen van de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor uw onderneming, zoals: melden datalekken, datalekkenregister, verwerkingsregister, Functionaris Gegevensbescherming etc.

Advisering en ondersteuning in het kader van duurzame energieopwekking (ontwikkeling van zonnepanelenparken); projectontwikkeling, realisatie en exploitatie.

Het opstellen en beoordelen van:

  • Overeenkomsten
  • Algemene (inkoop) voorwaarden
  • Offertes (juridische paragrafen)
  • Geheimhoudingsovereenkomsten
  • Franchiseovereenkomsten

Indien wenselijk kan ondersteuning verleend worden bij onderhandelingen met klanten/leveranciers. Dit is ook mogelijk in de Engelse taal.

 

Tarieven


De advisering geschiedt in principe op uurbasis tegen een uurtarief van € 135,- excl. BTW.

Indien mogelijk zal vooraf een inschatting worden gegeven van het aantal uren dat met de advisering gemoeid zal zijn. De daadwerkelijke uren worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Het is tevens mogelijk om een vaste prijs af te spreken voor een afgebakend werkpakket of in het kader van een detacheringsopdracht.