Juridisch advies voor midden en klein bedrijf
Faber Legal Advice verleent juridisch advies aan bedrijven en zorgorganisaties die behoefte hebben aan juridische ondersteuning bij gebrek aan eigen (bedrijfs)juristen dan wel wegens (tijdelijke) onderbezetting. Ondersteuning kan plaatsvinden zowel op basis van specifieke opdrachten als op detacheringsbasis.

Faber Legal Advice heeft veel ervaring in en met (internationaal) contractenrecht en gezondheidsrecht. Maar ook voor vragen met betrekking tot algemene voorwaarden, nakoming, wanprestatie en aansprakelijkheid is Faber Legal Advice een deskundige partner.

Ook heeft Faber Legal Advice inmiddels ruime ervaring met de AVG, het melden van datalekken en met de positie van Functionaris Gegevensbescherming. Zowel voor commerciële ondernemingen als voor zorgorganisaties.

Faber Legal Advice heeft een Legal Scan ontwikkeld waarmee snel en doeltreffend beoordeeld kan worden of uw juridische en contractuele processen in orde zijn dan wel aandacht behoeven. In een vrijblijvend gesprek worden door middel van een aantal gerichte vragen de juridische risico’s geïnventariseerd. Binnen één week ontvangt u dan een rapportage met daarin de belangrijkste juridische risico’s, een overzicht van wat nodig is om deze op te lossen en hoeveel dat zou kosten. Het is aan u om te bepalen of u gebruik wil maken van de voorgestelde vervolgstappen.